Ledarskap

Att vara chef/ledare innebär en formell position och ett ansvar för att skapa resultat och utveckla medarbetarna och verksamheten. För att lyckas krävs ett framgångsrikt ledarskap. Forskning visar att en chefer/ledare lägger ungefär hälften av sin tid på chefsuppdraget och hälften på att leda.

Ledarskap kan vara svårt, många tror att ledare skall vara bra på att leda utan att få möjlighet att träna.

Ledarskap är förmågan att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos en organisation.

Kommunikation, teamutveckling, motivation, medarbetarutveckling, målstyrning, förändring, konflikter, oönskade resultat osv, ledarskap är individuellt och därför skräddarsys ledarutvecklingen efter kundens behov och önskan.

Vi hjälper våra kunder med ledarutveckling i form av kurser, ledarträning i Virtual Reality, ledarskapscoaching och handledning, för att de skall bli trygga och framgångsrika i sitt ledarskap.

Vi arbetar med forskningsbaserade verktyg för ledarutveckling, Utvecklande Ledarskap, Leadforward och har tillsammans med Warpin Media skapat ledarutveckling i Virtual Reality, ” MANAGEMENT BY VR ”.

Utvecklande Ledarskap

UL, ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna arbetar mot samma mål som du.

UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. UL är också den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att leda 80- och 90-talisterna.

En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

I konceptet Utvecklande Ledarskap ingår:

-Ett 360 bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
-En teoretisk modell.
-En metod för personlig ledarutveckling.
-Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.

+Passar för alla typer och storlekar av företag, ledare och medarbetare.