GoalCon drivs av Katarina von Horn, som samarbetar med flertal coacher, organisationskonsulter och managementkonsulter, beroende på uppdrag. GoalCon arbetar för att hitta bästa metoderna för utveckling för respektive organisation. Vi utmanar, ger nya perspektiv, stöttar och hjälper våra kunder efter deras individuella behov. Vi arbetar med forskningsbaserade verktyg och implementerar processer som sedan kan drivas av medarbetarna.

Katarina von Horn

Management- & organisationskonsult/Coach

E-post: katarina.vonhorn@goalcon.se
Telefon: +46 70 884 85 25

Bakgrund

GoalConsulting AB ägs av Katarina som i grunden är ekonom, coach och certifierad organisationskonsult & professionell managementkonsult.

Katarina har många års erfarenhet av organisationsutveckling, ledarskaputveckling, förändringsarbeten, grupputveckling och coaching. Certifierad i Extended DISC, Pussel DISC, TeamPro, LeadForward och Medarbetarskap, och är utbildad UL handledare genom Försvarshögskolan på svenska och engelska.

Katarina stöttar sina kunder i ledarskap, ledarskapsutveckling, medarbetarskap, team och grupputveckling, ’Radical Collaboration’-förtroendefullt samarbete, kommunikation, feedback, konflikthantering och medling, krishantering, psykosyntes utbildad coach, verksamhetsutveckling, MI- motiverande samtal, etc.

Erfarenhet:
Har lång erfarenhet av att hjälpa företag och individer att utvecklas positivt. Har en strak drivkraft för att hjälpa individer och organisationer att uppnå sin fulla potential, nå sina mål och samtidigt känna arbetsglädje. Började coacha individer för personlig utveckling år 2010. Som utbildad ekonom började jag strax efter arbeta med organisationsutveckling och har gjort sen dess.

Arbetar ideellt med World Childhood Foundation sedan 2008.

”Jag har ett genuint intresse för människor och vad som driver varje enskild individ. Jag tror på att delaktighet, öppen kommunikation och personlig utveckling för alla medarbetare för att skapa motivation och känna arbetsglädje.”

Arbetssätt:
Processhandledning, coaching, handledning och workshops.